Кэсон Корео хайрцагтай хонгсамын зүсэм

Сайн чанарын Кэсон Корео хонгсамыг зүсэж хийсэн. Найрлаганд нь 6 жилийн настай Кэсон Корео хүн орхоодой орсон. 5-6 граммтай 1 хэрчимийг зажилж иднэ. Өдөр хэд хэдэн удаа идэж болно. 15-20 минут, хэмжүүртэй саванд 5-6 граммтай 1 хэрчимийг хийж буцалгаад түүнийгээ өдөрт 3 удаа ууна. Хайрцгандаа 20 граммтай 10 ш байгаа.