Кэсон Корео хүн орхоодойтой эмэгтэйчүүдийн тоник

Найрлаганд нь 6 жилийн настай Кэсон Корео хүн орхоодойн ханд, обарин, яшилийн ханд ордог. Эмэгтэйчүүдэд зориулсан тоник. Нэг удаадаа 10 мл-ээр өдөрт 3 удаа хэрэглэнэ. Нэг шил нь 230 мл-тай.