Кэсон Корео хайрцагтай хүн орхоодойтой цай

Сайн чанарын Кэсон Корео хүн орхоодойг глюкозтой холиж хийсэн. Найрлаганд нь Кэсон Корео хүн орхоодой, глюкоз ордог. Өдөрт хэд хэдэн удаа ууж болно. 1 пакет нь 3 граммтай байдаг. 1 пакетыг 100 мл халуун усанд хийж ууна. 1 хайрцгандаа 3 граммын 30 ширхэгтэй байдаг.