тушаал номер 27

одоогоос  20 жилийн  омно  тушаал  номер  27  гэж хойд  солонгос  кино     зарим  нь  хэд  хэд  л  узсэн  байхдаа